Үндсэн оношлогоо Хөтөлбөр

Таны эрүүл мэндийн насан туршийн хамтрагч байх Жэжү их сургуулийн эмнэлэгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв

Үндсэн оношлогоо Хөтөлбөр

Үйлчлүүлэгчийн насны онцлогт тохирсон бүх төрлийн оношлогооны хөтөлбөр

 

10~20 Өсвөр үеийнхний оношлогоо- 10-20 насны өсвөр үеийн хүүхэд залууст зориулсан оношлогооны хөтөлбөр

эрэгтэй ₩480,000
 • биеийн хэмжээ / биеийн хэмжээ / хараа.нүдний даралт/ уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас,шээсний шинжилгээ / цусны шинжилгээI(цус, элэг,бөөр,бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа болон элэгний архаг вирусын дархлаа)
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо  / элэгний А вирусын дархлаа /  стресс(зүрхний хэмнэлийн өөрчлөлт)-ийншинжилгээ / улаан эсэргэний дархлаа(эмэгтэй)
эмэгтэй ₩490,000

 

20~30 Грийн оношлогоо- биеийн үндсэн төлөв болон энгийн хавдрын оношлогооны хөтөлбөр(20-30насныхан хийлгэхэд тохиромжтой)

эрэгтэй ₩670,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / уушигны үйл ажиллагаа /зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ (цусны шинжилгээI+ артерийн судасны хатуурал, хавдрын маркер, хелико бактер, нойр булчирхайн фермент   гэх мэт)
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох) / элэгний А вирусын дархлаа
эмэгтэй Охидод зориулсан
₩690,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / цусны шинжилгээII(цусны шинжилгээI + артерийн судасны хатуурал, хавдрын маркер, хелико бактер, нойр булчирхайн фермент гэх мэт)
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох) / элэгний А вирусын дархлаа / улаан эсэргэний дархлаа
Бүсгүйчүүдэд зориулсан
₩750,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / цусны шинжилгээII(цусны шинжилгээI + артерийн судасны хатуурал, хавдрын маркер, хелико бактер, нойр булчирхайн фермент гэх мэт)
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох) / элэгний А вирусын дархлаа / савны амсрын эсийн шинжилгээ  / HPV хавдрын эсрэг дархлаа

 

50~60 Гөүлд оношлогоо- биеийн үндсэн төлөв болон энгийн хавдрыг оношлох дунд эргэм насныхны хөтөлбөр(40-60насныхан хийлгэхэд тохиромжтой)

эрэгтэй ₩850,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / цусны шинжилгээIII(цусны шинжилгээII +ясны маркер, Д витамин) / эр эсийн гормоны шинжилгээ
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох)
 • ясны сийрэгжилт / нуруу болон нугасны зураг
эмэгтэй ₩930,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / цусны шинжилгээIII (цусны шинжилгээII+ ясны маркер, Д витамин) / эм эсийн гормоны шинжилгээ
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох)
 • ясны сийрэгжилт / нуруу болон нугасны зураг / хөхний зураг / савны амсрын эсийн шинжилгээ  / HPV хавдрын эсрэг дархлааest

 

silver Силвер оношлогоо- ахмад насныхны оношлогооны хөтөлбөр

эрэгтэй ₩850,000
 • биеийн хэмжээ / таргалалтын хэмжээ  / уушигны үйл ажиллагаа / зүрхний цохилт  / баас, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / цусны шинжилгээ III / хараа.нүдний даралт.нүдний доод суурь / сонсгол
 • цээжний зураг / хэвлийн хөндийн эхо/ ходоодны дуран(эсвэл ходоодны рентген зураг хоёроос сонгох)
 • ясны сийрэгжилт / нуруу болон нугасны зураг / артерийн судасны хатуурлын хэмжээ / хөхний зураг(эмэгтэй)
эмэгтэй ₩880,000