Прьемиом оношлогооны хөтөлбөр

Таны эрүүл мэндийн насан туршийн хамтрагч байх Жэжү их сургуулийн эмнэлэгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв

Төрөл бүрийн гол хавдрыг нарийвчлан оношлох хөтөлбөр

Бүх биеийн хавдрын оношлогоо

Грийн хэлбэр эрэгтэй ₩1,490,000

үндсэн(зүйл тус бүр) оношлогооны хөтөлбөр

 • бамбай булчирхайн эхо, бүдүүн гэдэсний дуран
 • бага хүчдэлтэй СТ, хэвлийн хөндий аарцагны CT(хэвлийн хөндийн эхог орлодог), хэвлийн хөндийн таргалалтын CT
 • түрүү булчирхайн эхо(эр), хөхний эхо(эм)
 • биеийн нас тодорхойлох


эмэгтэй ₩1,610,000
Гөүлд хэлбэр эрэгтэй ₩1,620,000
эмэгтэй ₩1,750,000

 

зүрх судасны оношлогоо

Грийн хэлбэр эрэгтэй ₩1,490,000

үндсэн(зүйл тус бүр) оношлогооны хөтөлбөр

 • бамбай булчирхайн эхо, бүдүүн гэдэсний дуран
 • зүрх судасны СТ(бага хүчдэлтэй цээжний хөндийн СТ багтсан)
 • түрүү булчирхайн эхо(эр), хөхний эхо(эм)
 • биеийн нас тодорхойлох


эмэгтэй ₩1,610,000
Гөүлд хэлбэр эрэгтэй ₩1,620,000
эмэгтэй ₩1,750,000

 

Бүх биеийн хавдар PET-CT

Грийн хэлбэр эрэгтэй ₩2,360,000

үндсэн(зүйл тус бүр) оношлогооны хөтөлбөр

 • бамбай булчирхайн эхо, бүдүүн гэдэсний дуран
 • бага хүчдэлтэй СТ, Бүх биеийн хавдар PET-CT
 • түрүү булчирхайн эхо(эр), хөхний эхо(эм)
 • биеийн нас тодорхойлох


эмэгтэй ₩2,490,000
Гөүлд хэлбэр эрэгтэй ₩2,490,000
эмэгтэй ₩2,620,000

 

Прьемиом хэвтэж оношлуулах хөтөлбөр

Төрөл бүрийн хавдар болон зүрх судас, тархи мэдрэлийн гэх мэт өвчнийг илүү ая тухтай орчинд нарийн дэлгэрэнгүй өгөх боломжтой ба манай эмнэлэгт хэвтэж оношлуулдаг хөтөлбөр юм

эрэгтэй ₩4,810,000

Гөүлд оношлогооны хөтөлбөр

 • нүдний доод суурь,сонсгол
 • бамбай булчирхайн эхо, түрүү булчирхайн эхо(эр), хөхний эхо(эм), бүдүүн гэдэсний дуран
 • зүрх судасны СТ(Уушигны СТ оруулах),  хэвлийн хөндийн таргалалтын СТ, Бүх биеийн хавдар PET-CT
 • биеийн нас тодорхойлох,үсний минералын хэмжээ, артерийн судасны хатуурлын хэмжээ, стресс(зүрхний хэмнэлийн өөрчлөлт)-ийншинжилгээ
 • тархины паренхимотоз болон судас, артер венийн судасны хатуурлын MR(MRI+MRA)


эмэгтэй ₩4,940,000

Дурангийн оношлогоог нойрсуулж болон илүү дэлгэрэнгүй хийх тохиолдолд нэмэлт төлбөр гарна.

Жэжү их сургуулийн эмнэлэгийн оношлогооны төв нь өөрийн хотын гол гол байгууллагын ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс албан газрын оношлогоог явуулж байна.