Байнга асуудаг асуулт

Үйлчлүүлэгчийн шаардлагат нийцүүлж чин сэтгэлээсээ үйлчилдэг Жэжү их сургуулийн эмнэлэг

A A Интернэтээр цаг авсан тохиолдолд Май Фэйж цонхны үзлэгийн захиалгыг хянах хэсгээс цаг авсан өдрөөс нэг өдрийн өмнө өөрчлөх болон цуцлах боломжтой. Мөн утсаар цаг авах  болон өөрчлөх боломжтойба энэ үед тухайн өдөр нь байж болно.

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Хүлээн авах тасгийн магадлагаа тодорхойлолтын цонхонд үзлэгийн үнийн талаарх дэлгэрэнгүй

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Тариа тариулах, физик болон цацраг туяаны эмчилгээ зэргийг хийлгэсэн тохиолдолд үзлэгийн төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Бэлэн мөнгө, кредит болон энгийн карт зэрэг бүх төлбөрийн хэрэгслээр хийх боломжтой.(картны төрлөөс  шалтгаалан хүүгүй хувааж төлөх ч боломжтой.)

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Тухайн салбартаа мэргэшсэн эмчийн эрхийн үнэмлэх авснаас хойш 10 жил ажилласан туршлагатай эмч, эрхийн үнэмлэх авснаас хойш 15 жил ажилласан шүдний эмч, мэргэшсэн эмчийн эрх авснаас хойш 5 жил ажилласан их сургуулийн лектороос дээш зэрэгтэй эмч ※Нэмэгдэл үнийг тооцох аргачлалаас харна уу

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Салбартаа тэргүүлэх зэрэгтэй эмчийг сонгож илүү сайн чанарын үзлэг оношлогоог авах боломжтой мэргэжлийн түвшний үйлчилгээ үзүүлдэг систем юм. (Үндэслэл: Эрүүл мэндийн хуулийн 37-р зүйлийн 2) Сонгож үзүүлсэн тохиолдолд хуулинд заасны дагуу үзлэгийн нийт төлбөрийг хувиасаа  төлөх шаардлагатай. 

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Хүлээн авах тасгийн магадлагаа тодорхойлолтын цонхонд үзлэгийн үнийн талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хэвлэж гаргаж өгдөг. лавлах утас

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Эмнэлэгт нас барсан тухай лавлагаа: эмнэлэгт эмчилгээ болон түргэн тусламж авч байх үедээ нас барсан тохиолдолд Эмнэлэгийн бус газарт нас барсан тухай лавлагаа: хэдийн нас барсан байдалтай эмнэлэгт хүргэгдсэн тохиолдолд олго

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Үзлэгийн цагийг интернэт, утас, факс болон биеэр ирж авч болох ба захиалга ихтэй өдөр байх тохиолдол байдгийг анхаарна уу.

Үргэлжлүүлэн үзэх

A Эмнэлэгт хэвтэх бичиг, ариун цэврийн хэрэгсэл, сахиурын хөнжил гудас, тавчик гэх мэт

Үргэлжлүүлэн үзэх