эмнэлэгийн байгууламжийн танилцуулга

Jeju National University Hospital provides medical services tailored to the needs of patients.

Подвалийн 1-р давхар

 • 01эрүүл мэндийн хяналтын өрөө
 • 02угаалгын өрөө
 • 03барилга байгууламжийн алба
 • 04хог хаягдлыг ялгах газар
 • 05эмийн алба
 • 06шим тэжээлийн өрөө
 • 07архив
 • 08амбулторын гуанз
 • 09банк
 • 10сайн дурынхны өрөө
 • 11шашны өрөө
 • 12төв хангамжийн өрөө
 • 13подвалийн 1-р давхарын зогсоол
 • 14ажилчдын гуанз
 • 15ажилчдын амрах өрөө
 • 16ажилчдын амрах өрөө
 • 17дэлгүүр

1-р давхар

 • 01халдварт өвчний тасаг
 • 02үйлчлүүлэгчид туслах өрөө
 • 03дотоод шүүрлийн тасаг
 • 04хэрэх өвчний тасаг
 • 05хавдрын цацраг туяаны тасаг
 • 06хоол боловсруулах эрхтний тасаг
 • 07мэдрэлийн тасаг
 • 08мэдрэлийн мэс заслын тасаг
 • 09бөөрний тасаг
 • 10Iтанилцуулгын төв
 • 11рентген зургийн тасаг
 • 12түргэн тусламжийн төв
 • 13дотрын тасаг
 • 14мэс заслын тасаг
 • 15амбулторын эмийн сан
 • 16сэргээн засах тасаг
 • 17бүртгэл∙тооцоо
 • 18магадлагаа, тодорхойлолт
 • 19нэгдсэн тарианы өрөө
 • 20гэмтэл согогын тасаг
 • 21эмчилгээний хүсэлт гаргах төв
 • 22цус авах өрөө
 • 23цөмийн туяаны тасаг(PET-CT өрөө)
 • 24цусны хавдрын тасаг
 • 25амьсгалын замын эрхтэн харшлын тасаг

2-р давхар

 • 0121өвчтний тасаг
 • 02гэр бүлийн тасаг
 • 03эрүүл мэндийн оношлогооны төв
 • 04эрүүл мэндийг дэмжих төв
 • 05сургалт судалгааны алба
 • 06хяналт үйлчилгээний хэсэг
 • 07олон улсын хурлын өрөө
 • 08дурангийн өрөө
 • 09нэг өдрийн мэс заслын төв
 • 10хурлын танхим
 • 11паталогийн тасаг
 • 12урологийн тасаг
 • 13гоо сайхны мэс заслын тасаг
 • 14семинарын өрөө
 • 15зүрхний тасаг
 • 16зүрхний сэхээн амьдруулах өрөө
 • 17зүрх судасны төв
 • 18шинжилгээний хэлтэс
 • 19нүдний тасаг
 • 20хавдрын төвийн судалгааны хэлтэс
 • 21чих хамар хоолойн тасаг
 • 22хиймэл бөөрний өрөө
 • 23онош шинжилгээний тасаг(цус авах өрөө)
 • 24арьсны тасаг
 • 25цээжний хөндийн мэс заслын тасаг

3-р давхар

 • 0131өвчтний тасаг
 • 0232өвчтний тасаг
 • 0333өвчтний тасаг
 • 0434өвчтний тасаг
 • 03төрөх өрөө
 • 04төрөх өрөө
 • 05эмэгтэйчүүдийн тасаг
 • 06Iхүүхдийн тасаг
 • 07нярайн сэхээн амьдруулах өрөө
 • 08эрүүл мэндийн мэдээллийн өрөө
 • 09сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг
 • 10өдрийн асран хамгаалах төв
 • 11Iмэс заслын төв алба
 • 12сэхээн амьдруулах өрөө
 • 13шүдний тасаг

4-р давхар

 • 0141өвчтний тасаг
 • 0242өвчтний тасаг
 • 0343өвчтний тасаг
 • 04хэрэх, үе мөчний ужиг өвчний мэргэжлийн төв
 • 05тархины судас нарийсах эмгэгийн сэхээн амьдруулах өрөө

6-р давхар

 • 0151өвчтний тасаг
 • 0252өвчтний тасаг
 • 0353өвчтний тасаг

6th Floor

 • 0161өвчтний тасаг
 • 0262өвчтний тасаг
 • 0363өвчтний тасаг
지하 1층
 • 01эрүүл мэндийн хяналтын өрөө
 • 02угаалгын өрөө
 • 03барилга байгууламжийн алба
 • 04хог хаягдлыг ялгах газар
 • 05эмийн алба
 • 06шим тэжээлийн өрөө
 • 07архив
 • 08амбулторын гуанз
 • 09банк
 • 10сайн дурынхны өрөө
 • 11шашны өрөө
 • 12төв хангамжийн өрөө
 • 13подвалийн 1-р давхарын зогсоол
 • 14ажилчдын гуанз
 • 15ажилчдын амрах өрөө
 • 16ажилчдын амрах өрөө
 • 17дэлгүүр
1층
 • 01Iхалдварт өвчний тасаг
 • 02үйлчлүүлэгчид туслах өрөө
 • 03дотоод шүүрлийн тасаг
 • 04хэрэх өвчний тасаг
 • 05хавдрын цацраг туяаны тасаг
 • 06хоол боловсруулах эрхтний тасаг
 • 07мэдрэлийн тасаг
 • 08мэдрэлийн мэс заслын тасаг
 • 09бөөрний тасаг
 • 10танилцуулгын төв
 • 11рентген зургийн тасаг
 • 12түргэн тусламжийн төв
 • 13дотрын тасаг
 • 14мэс заслын тасаг
 • 15амбулторын эмийн сан
 • 16сэргээн засах тасаг
 • 17бүртгэл∙тооцоо
 • 18магадлагаа, тодорхойлолт
 • 19нэгдсэн тарианы өрөө
 • 20гэмтэл согогын тасаг
 • 21эмчилгээний хүсэлт гаргах төв
 • 22цус авах өрөө
 • 23цөмийн туяаны тасаг(PET-CT өрөө)
 • 24цусны хавдрын тасаг
 • 25амьсгалын замын эрхтэн харшлын тасаг
2층
 • 0121өвчтний тасаг
 • 02гэр бүлийн тасаг
 • 03эрүүл мэндийн оношлогооны төв
 • 04эрүүл мэндийг дэмжих төв
 • 05сургалт судалгааны алба
 • 06хяналт үйлчилгээний хэсэг
 • 07олон улсын хурлын өрөө
 • 08дурангийн өрөө
 • 09нэг өдрийн мэс заслын төв
 • 10хурлын танхим
 • 11паталогийн тасаг
 • 12урологийн тасаг
 • 13гоо сайхны мэс заслын тасаг
 • 14семинарын өрөө
 • 15зүрхний тасаг
 • 16зүрхний сэхээн амьдруулах өрөө
 • 17зүрх судасны төв
 • 18шинжилгээний хэлтэс
 • 19нүдний тасаг
 • 20хавдрын төвийн судалгааны хэлтэс
 • 21чих хамар хоолойн тасаг
 • 22хиймэл бөөрний өрөө
 • 23онош шинжилгээний тасаг(цус авах өрөө)
 • 24арьсны тасаг
 • 25цээжний хөндийн мэс заслын тасаг
3층
 • 0131өвчтний тасаг
 • 0232өвчтний тасаг
 • 0333өвчтний тасаг
 • 0435өвчтний тасаг
 • 05төрөх өрөө
 • 06төрөх өрөө
 • 07эмэгтэйчүүдийн тасаг
 • 08Iхүүхдийн тасаг
 • 09нярайн сэхээн амьдруулах өрөө
 • 10эрүүл мэндийн мэдээллийн өрөө
 • 11сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг
 • 12өдрийн асран хамгаалах төв
 • 13мэс заслын төв алба
 • 14сэхээн амьдруулах өрөө
 • 15шүдний тасаг
4층
 • 0141өвчтний тасаг
 • 0242өвчтний тасаг
 • 0343өвчтний тасаг
 • 04хэрэх, үе мөчний ужиг өвчний мэргэжлийн төв
 • 05тархины судас нарийсах эмгэгийн сэхээн амьдруулах өрөө
5층
 • 0151өвчтний тасаг
 • 0252өвчтний тасаг
 • 0353өвчтний тасаг
6층
 • 0161өвчтний тасаг
 • 0262өвчтний тасаг
 • 0363өвчтний тасаг