Зогсоолын заавар

Үйлчлүүлэгчийн шаардлагат нийцүүлж чин сэтгэлээсээ үйлчилдэг Жэжү их сургуулийн эмнэлэг

Зогсоол ашиглах заавар


  • Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь нийт 1151 машин багтаах боломжтой зогсоолтой.
  • Эмнэлэгийн хашаан доторх, эмнэлэгийн эргэн тойрны болон подвалийн гэх мэт зогсоолуудтай учир доорх зураглалаас. зогсоолын байршилыг харна уу.

Зогсоолын байршил

Parking Lot Location

Зогсоолын мэдээлэл

байршил Зогсоолын нэр Зогсоолын хүчин чадал
P1 Үйлчлүүлэгчийн зогсоол 97
P2 Ажилчдын зогсоол 90
P3 Үйлчлүүлэгчийн зогсоол 30
P4 Подвалийн зогсоолын 1F 314
Подвалийн зогсоолын 2F 119
P5 Түргэн тусламжийн байрны зогсоол 17
P6 Үйлчлүүлэгчийн зогсоол 5
P7 Оршуулгын газрын зогсоол 18
P8 Оршуулгын газрын зогсоол 70
P9 Үйлчлүүлэгчийн зогсоол 40
P10 Ажилчдын зогсоол 351