үүрэг/ алсын хараа

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь хайрыг хуваалцаж найдварыг бий болгодог.

Үүрэг (Mission)

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь дэлхийн түвшинд эрүүл мэндийн үйлчилгээг Жэжү хот, БНСУ, цаашлаад дэлхий даяар түгээж эрүүл амьдрахад туслана.

Алсын хараа (Vision)

 • Орон нутагтаа итгэл ба хүндлэл хүлээсэн эмнэлэг

  Өвчтөн түүний гэр бүлийг чин сэтгэлээсээ сувилж асарч, хамтран ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын харилцаа холбооны сүлжээгээр дамжуулан орон нутагтаа хамгийн хүндлэл хүлээсэн хамт олон болно.

 • Хамгийн шилдэг мэргэжлийн төвүүдтэй эмнэлэг

  Хавдар, зүрх судасны болон тархи мэдрэл гэх мэт хүнд өвчин эмгэгийн мэргэжлийн төвд байнгын хөрөнгө оруулалт хийснээр Улсын их сургуулийн эмнэлэгийн Шилдэг 5-д багтана.

 • Хамгийн шилдэг боловсон хүчинтэй эмнэлэг

  Эмнэлэгийн үүрэг алсын харааг биелүүлэхийн тулд өөрийгөө ямагт хөгжүүлж байдаг хүний ажиллахад таатай эмнэлэг болно.

Гол баримтлал (Core Values)

 • Үйлчлүүлэгч бол хаан

  Customer First

  Эмнэлэгээр үйлчлүүлж байгаа хүн бол эмнэлэгийн хаан бөгөөд үйлчлүүлэгчийн хүсэлтэнд таарсан эмнэлэг болж ажиллана.

 • Хамтын ажиллагаа

  Partnership

  Орон нутгийн болон гадаад дотоодын ижил үйл ажиллагаатай байгууллагатай хамтын ажиллагаатай байж эрүүл мэндийн сүлжээг бий болгоно.

 • Нээлттэй байдал

  Open Mind

  Орон нутгийнхааа онцлогыг хадгалахын зэрэгцээ гадны зүйлийг уян хатан байдлаар хүлээн авдаг үлгэр жишээ эмнэлэг болно.

 • Найдварыг хуваалцана

  Mission Oriented

  Хотынхоо цорын ганц их сургуулийн эмнэлэгийн хувьд орон нутгийнхаа эрүүл мэндийн түвшинг хариуцахаас гадна бусаддаа үйлчилнэ.