он тоолол

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь хайрыг хуваалцаж найдварыг бий болгодог.

 • 2015он ~ 2011он
 • 2014. 06. 25
  Жэжү хотын захиргаатай Жэжү хотын хүүхдийн хавдрын төв байгуулах хамтын гэрээ байгуулсан
  2014-06-25-제주소아암센터 협약체결
 • 2014. 02. 25
  Эм эмийн бүтээгдхүүний аюулгүй байдлыг хангах төвийг нээсэн
  지역의약품안전센터 개소
 • 2013. 09. 25
  Ужиг хэрэх болон үе мөчний эмгэгийн мэргэжлийн төвийг нээсэн
  권역 퓨마티스 및 퇴행성관절염 전문질환센터 개소
 • 2013. 09. 04
  Эмнэлэгийн 5 дахь дарга Кан Сонха ажлаа хүлээж авсан
 • 2013. 07. 04
  2012 оны эмчилгээний тэтгэмжийн магадлангаар 11 төрөлд 1-р зэрэг авсан
 • 2013. 05. 15
  Хосписын тасгыг албан ёсоор нээсэн (10 ортой)
  호스피스병동 정식 개소 (10병상)
 • 2013. 02. 11
  2011 оны хийсвэр төрөлтийн магадлангаар 1-р зэрэг авсан
 • 2012. 12. 04
  2012 оны зүрх судасны өвчний магадлангаар 1-р зэрэг авсан
 • 2012. 09. 20
  Жэжү Жүнан эмнэлэгтэй хамтын гэрээ байгуулсан
  2012-09-20-제주중앙병원과 협약 체결
 • 2012. 09. 01
  Тархинд цус харвасан өвчтний мэргэжлийн эмчилгээний төвөөр итгэмжлэгдсэн
 • 2012. 08. 16
  2011 оны түргэн тусламжийн үйлчилгээгээр хотдоо 1-рт, Солонгост хамгийн сайнд орсон
 • 2012. 08. 07
  2011 онд олон нийтийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлангар Жэжүгийн “шилдэг” эмнэлэгээр шалгарсан
 • 2012. 04. 27
  Конгүг их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтын гэрээ байгуулсан
  건국대학교병원과 협력병원 협약체결
 • 2012. 04. 26
  Согүпу эмнэлэгтэй эмнэлэгийн хүнийн нөөцийн салбарт хамтын гэрээ байгуулсан
 • 2012. 04. 18
  Хотдоо анх удаа нэг өдрийн мэс заслын төвийг нээсэн
  도내 최초 당일수술센터 개소
 • 2012. 04. 12
  Жэжүгийн Мужа эмнэлэгтэй хамтын гэрээ байгуулсан 
  제주의료원과 모자병원 협약
 • 2012. 01. 13
  2011 тархи зүрх, судасны ужиг өвчний төв нь магадлангаар Солонгост 1-рт орсон 
 • 2011. 12. 07
  ЭМЯ-аас эрүүл мэндийн байгууллагын итгэмжлэл авсан 
  2011-12-07-보건복지부 의료기관인증 획득
 • 2011. 11. 29
  Дуучин Хан Согёныг эмнэлэгийн нүүр царайгаар сонгосон
  2011-11-29-가수한서경님 병원홍보대사 선정
 • 2011. 10. 14
  2011 оны Жүнан Илбу сонины эмнэлэгийн магадлангаар хамгийн шилдэг нэгдсэн эмнэлэгээр шалгарсан
 • 2011.10.12
  Хошин шогч И Юншигийг эмнэлэгийн нүүр царайгаар сонгосон
  개그맨 이용식님 병원홍보대사 위촉
 • 2011. 06. 13
  2010 оны түргэн тусламжийн үйлчилгээгээр хотдоо 1-рт, Солонгост хамгийн сайнд орсон
 • 2011. 05. 04
  Тусгаарлах тасаг нээсэн, нийт 544 ортой болсон
  국가지정 격리병상 개소, 전체 544병상 운영
 • 2011. 03. 14
  ЭМЯ-ы тушаалаар нярайн сэхээ амьдруулах төвийг байгуулсан 
  신생아 집중치료 지역센터