зар сурталчилгааны бичлэг

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь хайрыг хуваалцаж найдварыг бий болгодог.

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг

нь өөрийн хотдоо цорын ганц улсын эмнэлэг бөгөөд итгэл хүндлэл хүлээсэн эрүүл мэндийн байгууллага байж ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн үйлсийн төлөө цаг ямагт хичээн ажиллаж байна.

제주대학교병원 캐릭터

">