хэвтэж эмчлүүлэх/ эмнэлгээс гарах заавар

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь хайрыг хуваалцаж найдварыг бий болгодог.

Хэвтэж эмчлүүлэх дараалал

 • 01 хэвтэж эмчлүүлэхээр шийдэх
 • 02 тухайн өдрөө хэвтэх  цаг авч хэвтэх
 • 03 хэвтэх явц
 • 04 хэвтэж эмчилгээ хийлгэх
 • 05 эмнэлгээс гарах

хэвтэж эмчлүүлэхээр шийдэх

Түргэн тусламж болон амбулторын хариуцсан эмчээс хэвтэж эмчлүүлэх шийдвэрийн хуудсыг авч хэвтэж эмчлүүлэх цонхонд ирнэ.

 1. тухайн өдрөө хэвтэх
  Хэвтэж эмчлүүлэх цонхон дээр очиж хэвтэж эмчлүүлэх гэрээ(люкс тасагт хэвтэх маягт), сонгох үзлэгийн маягт зэргийг бөглөж, тасаг хуваарилсны дараа эмчлүүлэх тасгийнхаа тухайн тасгийг хариуцсан сувилагчийн өрөөнд очино.
 2. цаг авч хэвтэх
  Мэс заслын хуваарь болон хувийн шалтгаан мөн тасаг хүрэлцэхгүй байх тохиолдолд, хэвтэж эмчлүүлэх цаг авсны дараа хүлээн авахын хэвтэж эмчлүүлэх цонхон дээр очиж хэвтэж эмчлүүлэх дарааллын дагуу(хэвтэж эмчлүүлэх гэрээ) тасаг хуваарилсны дараа эмчлүүлэх тасгийнхаа тухайн тасгийг хариуцсан сувилагчийн өрөөнд очино.

тасаг хуваарилах

Тус эмнэлэгт люкс, 1, 2, 5 ортой тасгууд байдаг ба эмнэлэгээс гарах өвчтөнүүдийн байдлыг харгалзан тасаг хуваарилдаг учир хүссэн өрөөндөө орж чадахгүй байх тохиолдол бий.

тасгийн төлбөрийн заавар

ангилал тасгийн төлбөр бусад
люкс 200,000вон  
1 ортой 120,000вон  
2 ортой 70,000вон