түргэн тусламж

Жэжү их сургуулийн эмнэлэг нь хайрыг хуваалцаж найдварыг бий болгодог.

Түргэн тусламжийн заавар


 • Түргэн тусламжийн өвчтний эргэлтийн хуваарийг хариуцсан сувилагчаас лавлана уу.
 • Хариуцсан тасгаас нь шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэвтэж эмчлүүлэх боломжтой ба, тасаг тус бүрийн мэс заслын өрөө,тасгийн ачаалал зэргээс хэвтэж эмчлүүлэх болон мэс заслын хугацаа хойшилж болзошгүй.

Түргэн тусламжийн төвийн үзлэгийн дараалал

 • 01 түргэн тусламжийн төвд ирэх
 • 02 түргэн тусламжийн төвд үзүүлэх эсэхээ шийдэх
 • 03 бүртгэл(түргэн тусламжийн төвийн хүлээн авах тасаг)
 • 04 үзлэг
 • 05 хэвтэж эмчлүүлэх, шилжих, гэртээ харихыг шийдэх

Эмнэлэгээс гарах болон хэвтэж эмчлүүлэх

 1. Эмнэлэгээс гарах
  Эмчилгээний төлбөрийн баримтаа сувилагчид өгсний дараа гэрээр уух эмээ авч, хойшдын эмчилгээний байдал болон гэрээр анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөгөө авсны дараа гэртээ харина.
 2. Хэвтэж эмчлүүлэх
  Хэвтэж эмчлүүлэх шийдвэр гарсан өвчтөн нь хариуцсан сувилагчаас хэвтэж эмчлүүлэх заавар авсны дараа түргэн тусламжийн эмчилгээний төлбөрөө төлж хэвтэж эмчлүүлэх боломжтой.

Анхаарах зүйл 

 • Түргэн тусламжийн өвчтний эргэлтийн хуваарийг хариуцсан сувилагчаас лавлана уу.
 • Хариуцсан тасгаас нь шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэвтэж эмчлүүлэх боломжтой ба, тасаг тус бүрийн мэс заслын өрөө,тасгийн ачаалал зэргээс хэвтэж эмчлүүлэх болон мэс заслын хугацаа хойшилж болзошгүй.